Checkout Cart Contents My Account
Industrie Minière Installation portuaire Industrie du Gaz Pétrochimie Pharmacie Distillerie Stockage Chimie Agro
Categories
Enclosures
Lighting fixture, Luminaries
Miscellanous
Sensors
Socket-Outlet
Heating System
Wireless Radio
Designer 3D
Protection type
EExd
EExd [ia]
EExe
EExi
EExn
EExp
What's new?
GUB Enclosure with screwed cover
GUB Enclosure with screwed cover
Informations
Sales Conditions
Contact us
Printable catalog

Atex System
87 Place Drouet d'Erlon
51100 REIMS FRANCE
Tel: + 33 (0)3 26 35 21 52
Fax: +33 (0)3 26 35 21 55
SARL au Capital de 40 000.00 €uros
SIRET 44188619900021
N° TVA Intra FR 58441886199
[email protected]

Top » Catalog
เอเท็กซ์ ซิสเต็ม ระบบโซลูชันพิเศษในภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อติดตั้งในพื้นที่อันตราย เสี่ยงต่อการระเบิด ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ ไอพี ได้รับการจัดลำดับและรับรองเพื่อใช้ในพื้นที่อันตราย หรือ ในระดับ 0, 1, 2 สำหรับพื้นที่ที่มีก๊าซ และในระดับ 20, 21, 22 สำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่น

Download our 3D conception software: Designer 3D Atex System
  ผลิตภัณ์ของเราได้รับการรับรองในระดับสากล เช่น ATEX (ATmosphères EXplosibles Directive 94/9/CE) หรือ ข้อบังคับของยุโรปว่าด้วยพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด, UL, CSA, GOST R & K และ มาตรฐานการรับรองจากประเทศจีน

เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่
-    ตัวกล่องทำจาก เหล็กกล้าไร้สนิม, อะลูมิเนียม หรือ เส้นใยแก้วเสริมด้วยเส้นใยสังเคราะห์
-         ระบบการให้แสงสว่างที่ทนต่อการระเบิด ซึ่งครอบคลุมทั้ง ระบบแสงไฟ ดวงไฟและระบบส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง
-        ระบบตัดการทำงานภายในเพื่อความปลอดภัย หรือ ระบบเชื่อมโยงเพื่อ เพิ่มความปลอดภัย และระบบไฟ
-       รวมทั้ง โทรศัพท์ทนต่อการระเบิด ที่พ่นน้ำ พัดลมและอื่นๆ
ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์กล่องป้องกันการลุกไหม้ และระบบเชื่อมโยง เราได้เสนอ ผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่บริษัทต่างๆชั้นนำในอุตสาหกรรมเคมี ก๊าซ น้ำมัน รวมทั้งในกลุ่มผู้ผลิตอาหาร (โรงงานผลิตน้ำตาล แยกเมล็ดพันธุ์ แป้งสาลี…) บริการของเรามีทั้ง การให้คำปรึกษา ตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กร ของท่านสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบงานเพื่อการป้องกันการ ลุกไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการของเราจะเน้นที่คุณภาพและการเสนอราคาตามท้องตลาด
เพื่อให้การแลกเปลี่ยนระหว่างเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถศึกษาข้อมูลเทคนิคเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่ทางเราได้จัดทำไว้ในหมวดหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

87 Place Drouet d'Erlon - 51100 REIMS FRANCE
Tel: + 33 (0)3 26 35 21 52 Fax: +33 (0)3 26 35 21 55
SARL au Capital de 40 000.00 €uros
SIRET 44188619900021 - No TVA Intra FR 58441886199


 
  Art-Touch